Charakterystyka OSP 2013r

- jednostka terenowa  typ S-3  z samochodami typu

lekkiego:

-GLBM

 średniego:

- GBM 2,5/8

- GBA 2,5/16

    - jednostka włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 

    - wyposażenie i wyszkolenie umożliwia podjęcie działań gaśniczych, ratownictwa technicznego i drogowego oraz ratownictwa medycznego

    -  selektywne wywoływanie

    -  strażnica murowana będąca własnością jednostki

    -  garaż z trzema stanowiskami

    -  centralne ogrzewanie

Członkowie OSP

    -  członkowie czynni - 90

    -  członkowie honorowi – 4

    -  członkowie wspierający - 2

 

Stan wyszkolenia

    -  Strażacy ratownicy OSP - 42

    -  Naczelnicy OSP - 2

    -  Dowódcy OSP - 5

    -  Kierowcy operatorzy sprzętu - 11

    -  Z zakresu pierwszej pomocy medycznej - 11

 

 

Aktualności

Ogłoszenia